Årsmøde & Generalforsamling
6. marts 2024 
kl. 19:00

Afholdes på Lille Næstved Skole, afd. Digtervej, Karrebækvej 80, 4700 Næstved 
på Skoletorvet
Herunder kan du se
evt. forslag til generalforsamlingen skal være indsendt på mail til lokalraadet@lillenaestved.dk senest 25. februar 2024

Lokalrådet for Lille Næstved blev stiftet i november 2005


Det er lokalrådets formål, at sikre dialog og information om idéer og initiativer i området og at være samarbejdspartner og høringspart for Næstved Kommune i spørgsmål vedrørende området.

Regler for Lokalrådet er formuleret i vedtægter. 

Lokalrådet for Lille Næstved afgrænses mod nord af den nordlige omfartsvej, mod vest af Evegrøften, mod syd af kanalen og mod øst af Susåen.