AFLYSNING af generalforsamling

På grund af COVID-19 aflyses generalforsamlingen den 12. januar 2022. Ny dato vil blive udmeldt senere.

Generalforsamling 12. januar 2022

Lokalrådet afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 12. januar 2022 kl. 19:00 på Lille Næstved Skole, Herlufsholmvej i Auditoriet i bygning F.

Dagsorden og forslag til vedtægtsændringer - se under Rådsmøder og referater.

Lokalrådet for Lille Næstved blev stiftet i november 2005


Det er lokalrådets formål, at sikre dialog og information om idéer og initiativer i området og at være samarbejdspartner og høringspart for Næstved Kommune i spørgsmål vedrørende området.

Regler for Lokalrådet er formuleret i vedtægter. 

Lokalrådet for Lille Næstved afgrænses mod nord af den nordlige omfartsvej, mod vest af Evegrøften, mod syd af kanalen og mod øst af Susåen.