Lokalrådet for Lille Næstved blev stiftet i november 2005


Det er lokalrådets formål, at sikre dialog og information om idéer og initiativer i området og at være samarbejdspartner og høringspart for Næstved Kommune i spørgsmål vedrørende området.

Regler for Lokalrådet er formuleret i vedtægter. 

Lokalrådet for Lille Næstved afgrænses mod nord af den nordlige omfartsvej, mod vest af Evegrøften, mod syd af kanalen og mod øst af Susåen.